BGENRU
Loading...
Сфери на дейност2021-01-08T19:11:27+03:00

Търговско право

Berg Law е адвокатска кантора, фокусирана върху корпоративното право. Осигуряваме цялостно правно обслужване на български и чуждестранни юридически лица, включително регистрация на всякакъв вид търговски дружества, преобразуване, сливане, вливане, разделяне, отделяне на всички видове търговски дружества, изготвяне на договори с контрагенти, изготвяне на общи условия, извършване на правен due dilligence на български дружества и други.

Лични данни и GDPR

Защитата на личните данни и спазването на новите правила, известни като GDPR е една от сферите, в които  Berg Law може да предостави цялостно правно съдействие. В зависимост от конкретните нужди на Вашата организация, ще бъдат изготвени кустомизирани документи като общи условия, политика за поверителност, декларации за служители и клиенти и други. Berg Law предлага специализирана външна услуга „Длъжностно лице по защита на личните данни“ на абонаментен принцип, като екипът притежава нужната квалификация и експертни познания за осъществяване на всички свързани с дейността функции.

Tрудово право

Berg Law предлага правно съдействие по всякакви въпроси от трудовоправен характер, включително изготвяне на  цялостна документация, необходима на дружество-работодател, правна защита и посредничество при трудовоправни спорове и казуси и други.

НПО

Berg Law има богат опит при регистрации и правно обслужване на неправителствени организации в България. В продължение на години адвокат Берг е активно ангажирана с българския НПО сектор, както в качеството си на член на борда на pravatami.bg, така и като адвокат на множество сдружения и фондации в различни сфери.

Недвижими имоти

Berg Law осигурява правно съдействие  при покупко-продажба на недвижими имоти включително чрез анализ на собствеността и цялата документация относно обекта, изготвяне на предварителни договори, нотариални актове и посредничество при преговори. Berg Law предлага съдействие по всички въпроси, свързани с наемни правоотношения, като изготвяне на договори за наем, защита при неправомерно прекратени договори или нанесени щети и други.

Пребиваване на чужденци в България. Българско гражданство

Успешното съдействие на чужденци за придобиване на разрешение за пребиваване в България и българско гражданство за Berg Law е не просто работа, но и призвание. Кантората има богат опит при процедурите за получаване на краткосрочна и дългосрочна виза за чужденци, разрешение за продължително и постоянно пребиваване в Република България на различни основания. Съдействала е на редица свои клиенти при получаването на българско гражданство по произход и натурализация.

Процесуално представителство

Berg Law извършва процесуално представителство, консултации и защита на юридически и физически лица пред българските съдилища, български и чуждестранни арбитражи, включително чрез изготвяне на искови молби, жалби, писмени отговори, молби и всякакви други документи в тази връзка.

Медиация

Полина Берг е вписана като медиатор към Министерство на правосъдието, след завършени куросве по медиация в Ротердам, Холандия и положен изпит в България. В качеството си на медиатор, Полина извършва посредничество при преговори, предлага алтернативни варианти за разрешаване на спорове и провежда цялостна процедура по медиация между страните.

Медиация

Полина Берг е вписана като медиатор към Министерство на правосъдието, след завършени куросве по медиация в Ротердам, Холандия и положен изпит в България. В качеството си на медиатор, Полина извършва посредничество при преговори, предлага алтернативни варианти за разрешаване на спорове и провежда цялостна процедура по медиация между страните.

Имате правен казус? Нека го разрешим заедно!

Направете запитване
Този сайт използва „бисквитки“, за да работи оптимално за Вас. Чрез посещението си Вие приемате използването на „бисквитки“. За повече информация прочетете ТУК. Ok