Партньорства

Адвокат Берг работи в партньорство с „Адвокатско дружество Найденов и Цолов“ – специалисти в областта на производствата по несъстоятелност и свръхзадълженост на търговски дружества, както и с асоциирани адвокати от цялата страна.